Volontiranje

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a volontiranje doprinosi samom volonteru/ki u vidu ličnog rasta, razvoja socijalnih veština te aktivnog društvenog sudelovanja. Zakon o volonterstvu prepoznaje i definiše volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i veština za dobrobit druge osobe ili za opštu dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“.

Jedini preduslov za volontiranje je dobra volja; Volontiranje ne poznaje gornju starosnu granicu, status (ne)zaposlenosti, pol i sl. Motivacija za volontiranje nalazi se u samim volonterima/kama, a u literaturi se navodi šest glavnih motiva za volontiranje: vriednosti, razumevanje ljudi kojima se pomaže, karijera, društvo, poštovanje i zaštita (od negativnih osećaja krivice ili osamljenosti).

Volontiranje može biti dugotrajno ili kratkotrajno;

DUGOTRAJNO VOLONTIRANJE je ono koje volonter obavlja redovnoo i kontinuirano, najmanje dva puta mesečno u razdoblju od najmanje tri meseca bez prekida.

KRATKOTRAJNO VOLONTIRANJE može biti jednokratno ili povremeno u ograničenom vremenskom periodu.

Važno je naglasiti da volontirati može svaka osoba starija od 15 godina, a volontiranje osoba mlađih od 15 godina omogućeno je odgojem za volontiranje kroz odgojno-obrazovne institucije. Ako je osoba maloletna, može volontirati uz pisano odobrenje roditelja/staratelja.

Starost, obrazovanje i status razlikuju se od sredine do sredine, ali ono što je zajedničko svim volonterima je:

• ISKRENOST u želji za pomaganjem,

• OSETLJIVOST za vrstu i način rada organizacije u kojoj se volontira,

• ODGOVORNOST za zadatak koji se prihvati,

• POŠTOVANJE privatnosti organizacije i njenih članova,

• STRPLJENJE u odnosu prema drugim članovima, volonterima, zaposlenima,

• SPOSOBNOST prihvaćanja prilike za pružanjem pomoći,

• SARADNJA i volja u poštovanju individualnih razlika.

PRAVA                                                                                                                                               

– Da se smatraju saradnicima, a ne besplatnom pomoći.                                                 

– Da dobiju opis posla.                                                                                                       

– Da imaju sebi prilagođen i koristan zadatak.                                                                   

– Da upoznaju organizaciju – misiju, ljude i programe.                                                       

– Da učestvuju u aktivnostima.                                                                                             

– Da im se osigura kvalitetna obuka.                                                                                  

– Da imaju odgovarajuće uslove rada.                                                                              

– Da se savetuju i usmeravaju kada je to potrebno.

– Da su saslušani i da uvečstvuju u planiranju.

– Da su izloženi raznolikim iskustvima.

– Da im se oda priznanje kroz napredovanja i nagrade.

– Da im se zahvali za njihov angažman.

– Da prime brz odgovor i povratne informacije.

– Da je volontersko vreme mudro iskorišteno.

– Da su im objašnjeni rizici.

– Da im se brzo uzvrate telefonski pozivi.

OBAVEZE

– Da prihvate samo zadatke koje mogu obaviti.

– Da poštuju ukazano im poverenje.

– Da poštuju stručne stavove, metode, itd.

– Da se drže pravila ogranizacije.

– Da obave zadatke odgovorno i u dogovorenim rokovima.

– Da izraze vlastite granice.

VOLONTERSKA KNJIŽICA – dokument koji služi za evidenciju volonterskih angažmana i edukacija u kojima je volonter/ka učestvovao/la. Navedene podatke volonteri/ke mogu koristiti prilikom sledećeg prijavljivanja na volontiranje kao i u CV-u prilikom slanja molbi za posao. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiovanje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.

UGOVOR O VOLONTIRANJU se sklapa između volontera/ke i organizatora volontiranja. Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a na zahtev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge. 

POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE – dokument kojim se opisuju aktivnosti/zadaci volontera kao i šta je volonter/ka naučio/la tokom volontiranja. Potvrdu o kompetencijama mogu dobiti sve osobe koje su u dugoročnom volonterskom angažmanu, tj. volontiraju redovno i kontinuirano, najmanje dva puta mesečno u razdoblju od najmanje tri meseca bez prekida.

Leave a Comment