Kosovska preduzeća ubiru plodove od zelenog energiju uz pomoć EU

Sunce je glavni izvor energije na planeti Zemlji, a procenjuje se da Kosovo ima 240 sunčanih dana godišnje. Da bi iskoristili ovaj ogroman potencijal i da bi prešli na čiste izvore energije, mala i srednja preduzeća na Kosovu su, uz pomoć EU, već počela da ulažu u obnovljive izvore energije i da ubiru plodove ovih prednosti.

„Forma SHPK“ je preduzeće srednje veličine, osnovano 2013. godine u selu Bresaljce u opštini Gnjilane. Oni proizvode plastične komade koji se koriste u transportnim uslugama, uglavnom u vozovima i tramvajima i sve ih izvoze u Nemačku. Da bi smanjila troškove energije i doprinela zaštiti životne sredine, kompanija je ove godine investirala u solarne panele uz pomoć kredita finansiranog u okviru Programa podrške za konkurentnost MSP na Kosovu. U okviru ovog programa, Forma SHPK je takođe dobila besplatnu tehničku pomoć od tima međunarodnih konsultanata i grantova koje finansira EU.

Besim Redži (Rexhi) – menadžer u kompaniji, kaže da je kompanija doživela neverovatne rezultate od ulaganja. „Postavili smo solarne panele od 112 kWp koji nam pomažu da enormno smanjimo troškove energije. Ranije smo za struju plaćali oko 1200 evra mesečno. Sada plaćamo oko 200 evra. To znači da su naši troškovi energije pali za oko 80%“ – kaže Redži.

Dalje, on podstiče preduzeća na Kosovu da se fokusiraju na čiste izvore energije. „Jedino mi je žao što ranije nisam bio svestan ogromnih prednosti obnovljive energije. Iako sadašnji paneli zadovoljavaju moje potrebe za energijom, da mogu, postavio bih još 100 solarnih panela. Ako postanete zeleni, to čini se da se osećate dobro kao preduzetnik, jer osim što smanjuje troškove energije, na ličnom nivou vam pruža zadovoljstvo kada znate da činite uslugu planeti time što je štitite.” – zaključuje Redži.

„Silca Group“ je još jedno preduzeće koje koristi obnovljive izvore energije. Smešteni u selu Miroslavlje u opštini Uroševac, njihov glavni proizvod je proizvodnja i prodaja flaširane vode na Kosovu i u regionu. Ove godine, uz pomoć EU, postavili su solarne panele od 200kWp.

Dardan Sadriu, generalni direktor kompanije, kaže da je ulaganje u čistu energiju ulaganje u zdravu i održivu budućnost. „Uzimajući u obzir činjenicu da Kosovo ima dosta sunca tokom godine, odlučili smo da investiramo u solarnu energiju. Ovo nam pomaže da dugoročno smanjimo troškove i da pružimo svoj doprinos zdravijoj životnoj sredini. Zahvaljujući EBRD i EU, naša investicija je podržana sa 15% granta, kao i tehničkom pomoći za usklađivanje sa direktivama EU. Sada smo konkurentniji na tržištu.” – kaže Sadriu. Za sada procenjuje da 15-20 odsto energije koju koristi njegova kompanija proizvode solarni paneli.

Evropska unija na Kosovu će nastaviti da podržava i finansira kosovska preduzeća u fazi prelaska sa nepouzdanih i štetnih izvora energije na čiste i održive, kao što je energija proizvedena iz sunca, vetra, biomase, vode i drugih.

Leave a Comment