NVO Domovik

  • Društvene veze:

Pregled

  • Objavljeni poslovi 0
  • Pogledano 118

Opis kompanije

Domovik je organizacija civilnog društva sa sedištem u Mitrovici, osnovana 2009. godine.
Zalaže za zaštitu i ostvarivanje prava, unapređenje položaja i kvaliteta života dece i mladih. Neguje kulturu dijaloga, podstiče i omogućava pozitivne promene u oblasti dečijih prava. Pokreće i vodi procese konstruktivnog dijaloga sa društvenim akterima iz svih oblasti značajnih za razvoj dece i mladih. Snažno se zalaže za socijalnu pravdu i nepristrasnu primenu pravnih normi koje bi obezbedile adekvatan tretman svakog deteta, na osnovu međunarodnih standarda o pravima deteta. Rad organizacije je, takođe, usmeren na promovisanje jednakog uvažavanja sve dece i njihove pravne i socijalne ravnopravnosti, podržavanje javnih politika za jednake mogućnosti, pravičnost i jednakost u ostvarivanju punog potencijala svakog deteta, bez obzira na
njegovu zajednicu, društveni status i lične karakteristike.
Ključne vrednosti koje Domovik promoviše su etičnost, odgovornost, participativnost, transparentnost i posvećenost.