NVO Putevima sunca

  • Društvene veze:

Pregled

  • Sektori Ostalo
  • Objavljeni poslovi 0
  • Pogledano 227

Opis kompanije

NVO Putevima sunca je lokalna organizacja koja se bavi dečijim pravirma i zaštitom dece u opštini Gračanica. Poslednjih godina rad je bio usmeren na prevenciju vršnjačkog nasilja u osnovnim školama u opštini Gračanica kroz podizanje kapaciteta dece, roditelja i nastavnika o dečjim pravima i zaštiti dece.

Više o NVO Putevima sunca možete saznati na adresi www.putevimasunca.com ili facebook stranici Nvo Putevima sunca