posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

OEBS - konkurs za radno mesto “Tehničar opreme za konferencije”

OEBS - konkurs za radno mesto “Tehničar opreme za konferencije”

Čaglavica, 13.05.2019. - Misija OEBS-a na Kosovu objavljuje slobodno radno mesto “Tehničar opreme za konferencije”. Krajnji rok za prijavu je 20. maj 2019. godine.

 

Dužnosti i odgovornosti:

  1. Obezbeđivanje opreme za simultano prevođenje i zadataka opreme za zvučni sistem:

- Odgovoran je za transport, instalaciju, postavljanje, testiranje, prilagođavanje, rad i uklanjanje opreme za simultano prevođenje i opremu za ozvučenje za različite sastanke, okrugle stolove, seminare, konferencije i druge događaje organizovane širom Kosova, kao i van Kosova, koji mu je dodeljen od strane koordinatora za nacionalne jezičke usluge; Praćenje korišćenja i performansi opreme tokom sastanka / konferencije / događaja i rešavanje tehničkih problema koji se mogu pojaviti; Pregled lokacije sastanka / konferencije / događaja unapred, ako ispunjava tehničke zahteve; Obezbeđivanje bezbednog transporta opreme; Povezivanje sa organizatorima sastanaka / konferencija / događaja i supervizora pre sastanaka u vezi sa detaljima kao što su zahtevi za tehničkim postavkama, lokacije, broj učesnika, potrebna oprema, transport i izgubljena / oštećena oprema; Ima sveobuhvatnu kontrolu nad tehničkim performansama opreme koja se koristi unutar jedinice i preporučuje najbolje prakse; Vođenje internog inventara nakon svakog događaja.

2. Održavanje, tehnička i administrativna podrška:

- Redovno rutinsko održavanje opreme za simultano prevođenje i ozvučenje, uređenje popravke / zamene neispravne opreme nakon savetovanja sa supervizorom; Kontaktiranje dobavljača za tehničke savete; Identifikaciju opreme za otpisivanje; Vođenje ažuriranja dnevnika zahteva RATS-a i obezbeđivanje brzog odgovora na RATS zahteve za opremom; Pravovremeno pripremanje carinske dokumentacije za događaje van Kosova; Održavanje i ažuriranje sastanaka i statistike o pruženoj tehničkoj podršci; Održavanje kratkih obuka za prevodioce (ako je potrebno) koji će raditi sa opremom tokom sastanaka / konferencija.

3. Obavljanje drugih zadataka koji su mu dodeljeni;

 - Može biti pozvan da vozi službena vozila.

 

Neophodne kvalifikacije:

Završeno srednje obrazovanje, stručno osposobljavanje u oblasti konferencijske opreme;

- Minimalno 3 godine tehničkog radnog iskustva u srodnoj oblasti, po mogućnosti u međunarodnom okruženju;

- Odlične pismene i usmene komunikacijske veštine na engleskom jeziku i tečno znanje lokalnih jezika;

- Poznavanje upotrebe i održavanja konferencijske opreme;

- Sposobnost identifikovanja i analize tehničkih problema;

- Kompjuterska pismenost sa praktičnim iskustvom u Microsoft paketima;

- Sposobnost rada sa ljudima različitih nacionalnosti, verskih i kulturnih sredina;

- Demonstrira rodnu svest, osetljivost i sposobnost integrisanja rodne perspektive u zadatke i aktivnosti;

- Posedovanje odgovarajuće vozačke dozvole.

Mesečna naknada, koja podleže odbitku socijalnog osiguranja, iznosi 908,92 evra. Socijalna davanja uključuju učešće u OEBS grupi zdravstvenog osiguranja i OEBS-u u celom svetu.

Preporučuje se aplikantima da se prijave putem Interneta, koristeći vezu za online prijavu OEBS-a. tehničkih problema sa online prijavom, aplikanti mogu koristiti offline prijavni obrazac, koji se može preuzeti sa "Linkovi / Off-line aplikacioni formular" na istoj stranici i poslati e-mailom na Recruitment.OMiK@osce.org">Recruitment.OMiK@osce.org sa brojem slobodnog mesta navedenim u naslovu.

Prijave primljene nakon isteka roka, podnesene u različitim formatima od obrasca za prijavu OEBS-a ili na drugim jezicima osim engleskog jezika, neće biti razmatrane.

Za više detalja posetite https://jobs.osce.org/%22%3Ehttps:%20//jobs.osce.org

 

13/05/2019 12:04
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar