posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

Ministarstvo poljoprivrede otvara period aplikaciranja za subvencije

Ministarstvo poljoprivrede otvara period aplikaciranja za subvencije

Saopštenje, 30. maj 2019. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je danas otvorilao fazu apliciranja za subvencije za površine sejane pšenicom, semena pšenice, ječmom, ražom, ovasom-zobom, kukuruzom, suncokretom, postojeće vinograde, za zvanično proizvedeno i deklarisano vino, za postojeće voćnjake, za isporučenu količinu / prodatog voća malina, za proizvodnju sadnog materijala drvnih voća i vinove loze na vegetativnim podslojevima, za površine sejanim sa povrćem, za organsku poljoprivredu, za krave i bivolice muzare, za ovce, koze, pčele, za kokoške nosilje, za prepelice, za svinje u reprodukciji, za premiju poljoprivrednog osiguranja za kulturu maline, za količinu isporučenu / prodatog  duvana.


Za sektore koji će biti podržani kroz Program direktnih plaćanja 2019, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je izdvojilo budžet od 25 miliona evra, a krajnji rok za apliciranje je 30. juna 2019. godine.

Za više informacija o procedurama za podnošenje zahteva za direktna plaćanja, procene kriterijuma farmeri  mogu naći na veb stranici ministarstva i Agenciji za razvoj poljoprivrede.

 

30/05/2019 10:41
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar