posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije 2019

Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije 2019

 

Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije 2019.

09.12.2019. god.

 

UNDP na Kosovu, preko svog projekta Podrška naporima u borbi protiv korupcije na Kosovu (SAEK II), koji podržava Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju (SDC), sa zadovoljstvom objavljuje Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije 2019.

Ovom nagradom javno se priznaju doprinosi hrabrih novinara koji preko svojih priča podižu svest o korupciji i otkrivaju slučajeve koji bi inače možda ostali neprimećeni.

Priče će se ocenjivati na osnovu njihovog uticaja na društvo, rezultata koji su postignuti i kvaliteta te standarda novinarstva.

 

Rok za konkurisanje:

18 novembar 2019. godine, do 17.00 sati

Uslovi:

Novinari na Kosovu sa pričama koje se tiču korupcije, koje su objavljene, prikazane i/ili emitovane u medijima na Kosovu u periodu između: 18.10.2018. god. i 18.11.2019. god.

Svaki novinar može da dostavi do tri priče; u okviru priče, novinar može da dostavi seriju članaka/emisija koje su neposredno u vezi sa pričom/istragom;

Grupe novinara takođe mogu da konkurišu;

 

Prijava i dostavljanje prijave:

  • Autentična priča/serija mora da se dostavi na sledeću adresu e-pošte: saek.ks@undp.org;
  • Dostavljena priča mora da sadrži i popratnu stranicu sa opisom priče, datumi objavljivanja i kontakt podaci za autora (e);
  • Priča mora da se dostavi na originalnom jeziku publikacije (albanski ili srpski jezik) i prevede na engleski jezik;
  • Dobitnici će biti proglašeni tokom svečanosti koja će se održati 9. decembra, na Međunarodni dan borbe protiv korupcije;
  • Prijave primljene posle roka neće biti uzete u obzir.

 

Kriterijumi ocenjivanja:

•             Uticaj priče na društvo;

•             Upotreba pouzdanih podataka i izvora;

•             Analitički pristup rešavanju korupcije; 

•             Stepen poteškoće i logistički izazovi (korišćene tehnike istražnog novinarstva);

 

 

Način ocenjivanja:

Primenjuje se proces ocenjivanja na tri nivoa:

•             Svaka primljena priča biće prvo razmotrena i ocenjena u smislu tehničke specifikacije;

•             Prvi nivo: komisija sastavljena od 5 članova, predstavnika ambasada i razvojnih agencija;

•             Drugi nivo: komisija sastavljena od 5 kosovskih novinara, koji nisu članovi odbora UNK niti u vezi sa lokalnim medijima, a koje odredi Udruženje novinara Kosova (UNK), i jednog predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije;

•             Treći nivo:  građani putem javnog glasanja na FB stranici konkursa za nagradu:  https://www.facebook.com/anticorruptionaward/;

•             Svaki od tri nivoa ocenjivanja nosi ocenu od 33 %.

 

Konkurs za nagradu za novinarstvo protiv korupcije:

Nagrada za najbolju priču iznosi 3.000 evra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/10/2019 09:31
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar