posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

Konkurs: Ministarstvo infrastrukture i transporta Kosova

Konkurs: Ministarstvo infrastrukture i transporta Kosova

Čaglavica, 06.05.2019. - Ministarstvo infrastrukture i transporta  raspisuje konkurs za radno mesto - Rukovodilac divizije za inspektovanje auto škola u sektoru departman inspekcije.

Glavne odgovornosti:

  • Rukovodi sve obuhvatnim radom divizije i pomaže u određivanju ciljeva i izradi plana rada za ispunjavanje ciljeva;
  • Inspektuje i konstatuje momentalno stanje licenciranih auto škola kao i da li se pridržavaju plana i programa predviđenog zakonskim aktima;
  • Predlaže i upućuje auto škole za poboljšanje i otklanjanje nedostataka koji se primećuju prilikom inspektiranja;
  • Vrši inspekciju lokala, opreme, motornih vozila, instruktora na terenu i vođenje evidencije i administsrativne dokumentacije koja treba da se vodi tokom obavljanja svakodnevnih poslova u auto školama;
  • Obustavlja rad auto škola koje postupaju protivno zakonskim odredbama na snazi i drugih podzakonskih akata koji uređuju ovaj sektor;
  • Pokreće procedure za opoziv licence auto škole u slučaju kada se ne pridržava uslovima predviđenim za licenciranje;
  • Pokreće procedure saglasno zakonodavstvu na snazi u sudu odgovarajuće nadležnosti;
  • Obavlja sve druge dužnosti na zahtev direktora odeljenja;

 

Minimum obrazovanja koje se zahteva:

  • Univerzitetska Diploma: Pravni ili Saobraćajni fakultet

 

Veštine, iskustvo i druge osobine koje se zahtevaju:

- Pet (5) godina stručnog radnog iskustva;

- Odlične veštine u upravljanju;

- Sposobnost obavljanja dužnosti i poslova pod pritiskom;

- Računarske veštine u aplikacijama programa (Word, Excel, Power Point, Internet);

Procedura konkurisanja je objavljena i za javne sluzbenike koji rade u intitucije.

Rok za prijavu je od 03.05.2019 do 17.05.2019 u 16:00 časova.

Zahtevi postati nakon zatvaranja konkursa neće se uzeti u obzir, a nekompletirani zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pozvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Neophodno je napisati ime, prezime i broj telefona osobe koju treba kontaktirati u slučaju bilo kakvih nedoumica.

 

06/05/2019 13:35
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar