posao na kosovu

posao na kosovu
Opština Gračanica - Javni poziv za NVO
Adresa:Улица Цара Лазара б.б. Грачаница 10500
Telefon:038/776-561
e-mail:opstinagracanica@gmail.com

OPŠTINA GRAČANICA

 

 

Opština Gračanica raspisuje javni poziv za ponudu javne finansijske podrške za finansiranje projekta/programa NVO za oblast obrazovanja, kulture, omladine i sporta.

Opšti ciljevi ovog Poziva su:

 

Sticanje stručne prakse i usavršavanje svršenih studenata na teritoriji Opštine Gračanica, organizovanje kulturnih i sportksih manifestacija u opštini Gračanica.


Posebni ciljevi ovog poziva su:

 

Edukacija omladine i dalji razvoj kroz obalsti sticanja stručne prakse, kulture i sporta


Prioritet za dobijanje javne finansijske podrške će imati:

 

Projekti koji obuhvataju veći broj aktivnosti predviđene Javnim pozivom. Projekti koji se organizuju u partnerstvu sa drugim organizacijama.

 

Za javnu finansijsku podršku za projekte/programe na osnovu ovog Javnog poziva je predviđen iznos na raspolaganju za oblast:

  •  Kultura- 30.000 (tridesethiljada) evra
  • Omladina i sport- 30.000 (tridesethiljada) evra
  • Manjinske zajednice za oblast kulture, omladine i sporta- 10.000 (petnaesthiljada) evra
  • Profesionalno usavršavanje studenata- 15.000 (petnaesthiljada) evra.

 

Minimalni iznos finansijske podrške koji može biti dodeljen za svaki individualni projekat iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos za individualni projekat je 15.000 evra.

 

Pravo na apliciranje imaju:

 

  • Samo NVO koje su registrovane na Kosovu, imaju fiskalni broj i sedište na teritoriji opštine Gračanica.

 

  • NVO koja podnosi aplikaciju mora najmanje godinu dana da bude registrovana pre dana obajvljivanja Javnog poziva i da se u protekle tri godine bavila organizacijama kulturnih i sportskih manifestacija, stučnom usavršavanju studenata, da u tekućoj godini nije bila korisnik subvencija od strane opštine Gračanica, i da ima izmirene poreske obaveze.


      - NVO može da podnese samo jednu aplikaciju za oblast obrazovanja, jednu za oblast kulture i jednu aplikaciju za oblast omladine i sporta. Za manjinske zajednice u oblasti kulture, omladine i sporta podnosi se jedan projekat.

 

  • Za projekte manjiskih zajednica u oblasti kulture omladine i sporta pravo konkurisanja imaju NVO iz reda manjiskih zajednica u opštini Gračanica koje ispunjavaju gore navedene uslove (tačka 1. i 2.).

 

Za sva dodatna pitanja možete možete pisati na e-mail adresu opstinagracanica@gmail.com

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 27.05.2021.

Foto:
Dokument:


Lokacija: Улица Цара Лазара б.б. Грачаница 10500
Trajanje oglasa: 07-05-2021 11:48 do 07-012-2021 11:4

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar