posao na kosovu

posao na kosovu
NDI-Treći Demokratski kamp za mlade
Oglašivač:NDI
Adresa:Andrea Gropa Nr. 1, 10000 Pristina.
Telefon:-
e-mail:prandobrava@ndi.org

Nacionalni Demokratski lnstitut - NDI na Kosovu po treći put  organizuje  Demokratski  kamp  za mlade  uz  podršku Američke agencije  za međunarodni razvoj - USAID, u cilju promovisanja  podsticanja međuetničke saradnje i izgradnje odnosa među mladima sa celog Kosova.

Treći Demokratski kamp za mlade obučiće novu generaciju lidera: mlade ljude koji odražavaju kosovsko društvo i dolaze iz svih sfera kako bi stekli veštine za efikasniji politički angažman.

Institut će sprovesti proces selekcije kanidata za Demokratski kamp za mlade 2021, nastojeći da odabere 25 učesnika koji prvenstveno govore srpskim jezikom. U cilju podsticanja međuetničke saradnje i izgradnje odnosa među mladima sa celog Kosova, učešće u kampu mogu ostvariti i pripadnici albanske i ostalih zajednica.

Demokratski kamp za mlade biće organizovan u periodu od 7. do 9. jula 2021. godine u Prištini.

Proces prijave za učešće u Demokratskom kampu će trajati u periodu od 12. jula do 27. juna 2021. godine.

Za prijavu i dodatne informacije posetite sajt: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQCEWjasMTu6rh8ZqdAj-9COeyk4-cnob1VqhtbzWY35g_Gw/formResponse

Foto:
Dokument:


Oglašivač:NDI
Lokacija: Priština
Trajanje oglasa: 14-06-2021 10:53 do 14-12-2021 10:53

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar