posao na kosovu

posao na kosovu
IMC-poziv za nominovanje tri člana NKM-a
Adresa:Priština, ul. Gazmend Zajmi br.1
Telefon:038 245 031
e-mail:info@kpm-ks.org

IMC otvara javni poziv za nominovanje tri člana

 

Nezavisna komisija za medije (IMC) uputila je javni poziv za nominovanje tri člana IMC-a, od kojih dva iz albanske zajednice i jedan iz nevećinskih zajednica. Prema saopštenju, nominacije može dati bilo koje lice ili organizacija legalno registrovana na Kosovu.

Nominacije se prihvataju od 29. aprila 2021. do 14. maja 2021. u 16:00 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte info@kpm-ks.org.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.
Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

  • elektronske pošte info@kpm-ks.org
  • telefon 038 245 031, ili
  • lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.
Foto:
Dokument:


Lokacija: Kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton 10000, P
Trajanje oglasa: 29-04-2021 12:40 do 29-01-2022 12:40

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar