posao na kosovu

posao na kosovu
“Biznis” Niš vrši upis studenata
Adresa:Ул. Максима Горког 2, Ниш
Telefon:018/ 581-222; 065 2 581-222
e-mail:info@skolabiznisa.in.rs

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА “БИЗНИС“ НИШ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ ВРШИ

У П И С

 

У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ

САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНАТЕ У СЕДИШТУ У НИШУ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
1. МАЛИ БИЗНИС – 20 студената
2. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – 20 студената
Годишња школарина за основне струковне студије износи 950,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Плаћање се може вршити у 10 месечних рата.
Услови Конкурса: Право учешћа на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем и трогодишњем трајању, као и студенти других факултета и високих школа.

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:
оверене фотокопије сведочанства свих разреда завршене средње школе,
оверену фотокопију дипломе о положеном завршном-матурском испиту,
фотокопију личне карте-очитану личну карту,
две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм,
оригинал извод из матичне књиге рођених,
Подношење пријава и све друге информације о конкурсу и Школи могу се добити на телефон 018/ 581-222; 065 2 581-222 у просторијама Школе, Ул. Максима Горког 2, Ниш

 

 

Foto:
Dokument:

“Biznis” Niš vrši upis studenata


Lokacija: ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА “БИЗНИС“ НИШ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ ВРШИ У П И С У I
Trajanje oglasa: 06-07-2019 12:20 do 06-10-2019 12:20

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar