posao na kosovu

posao na kosovu
Balkan Sunflowers Kosovo - Facilitator
Adresa:Adress: Bajram Kelmendi, 31. 10000 Prishtina, Kosova
Telefon:+383 (0) 38 246 299
e-mail:office@balkansunflowers.org

Balkan Sunflowers Kosovo objavljuje oglas za slobodno radno mesto za poziciju facilatator u projektu “Mreže nastavnih centara za učenje” u centru u Gračanici (GLC).

Položaj: Facilitator

Lokacija: Gračanica

Radno vreme: 08:45 – 12:45

Plata (bruto): 150.00 euro (pola radno vremena).

Zadaci fasilitatora uključuju planiranje, razvoj i implementaciju obrazovnog programa sa pristupom detetu u fokusu, stvarajući pozitivnu atmosferu učenja kroz pružanje obrazovnih aktivnosti usmerenih na razvoj kapaciteta dece i poboljšanje školskog uspeha, održavanje decije evidencije, nedeljno planiranje i izveštavanje, vođstvo, praćenje i podrška dobrovoljaca koji rade sa decom.

Potrebne kvalifikacije:

  • Obrazovni, pedagoški ili društveni fakultet
  • Iskustvo rada u obrazovnom programu za decu. Preferirano je rad sa decom iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana
  • Poželjno radno iskustvo u Nevladinim organizacijama
  • Poznavanje rada na računaru.

Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV na e-mail adresu: application@balcansunflowers.org.

Rok za prijavu: 19. 01.2022. do 17:00h.

Foto:

Lokacija: Gračanica
Trajanje oglasa: 03-01-2022 10:52 do 19-01-2022 17:00

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar